ရင်းမြစ်

Government Notifications

Resource icon

စီမံကိန်းဘဏ်ညွှန်ကြားချက်အမှတ်၂/၂၀၁၈

Resource icon

PPP center အတွက် အမှုဆောင်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

Templates and Manuals

Resource icon

စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာပုံစံ

Strategic documents

Resource icon

MM Sustainable Development Plan (2018 – 2030)

Resource icon

COVID-19 Economic Relief Plan